Xingyi sword

Taller de espada de Xingyi, impartido por el maestro Xià Chóngyì en Guadalajara. Xingyi sword workshop by master Xià Chóngyì in Guadalajara.

Back to Top